Skip to content

.

.

.

.

.

.

مثل کتاب است اما با کتاب هم فرق دارد طبعاً. صفحات را ورق می‌زنید اما نه فقط از راست به چپ یا برعکس. از خیلی جاها به خیلی جاهای دیگر. خیلی وقت‌ها هم جلویتان را می‌گیرم. گاهی هم اجازه می‌دهم. مثلاً الآن اجازه دارید این‌جا را کلیک کنید.

.

.

wordpress stat